SERIE 1088

Swarovski Elements® Round Stones ref. 1088 

Chatones Swarovski 1088